Subsidies


Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, de hulp en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
Uw gemeente voert de WMO uit en elke gemeente bepaalt zelf hoe ze die uitvoeren. Per gemeente zal dus verschillend worden gereageerd op uw aanvraag. Vraag dus bij uw gemeente wat de WMO voor u kan betekenen.

Persoonsgebonden Budget PGB

Indien u via het WMO loket hebt te horen gekregen dat u in aanmerking komt voor een scootmobiel (of een ander hulpmiddel), dan kan de gemeente u daadwerkelijk een scootmobiel geven. Veelal is uw inspraak in welke scootmobiel voor u het best of het meest praktisch erg gering. De gemeente bepaalt meestal welke scootmobiel u krijgt.
U kunt echter ook kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor de aanschaf van een Scootmobiel (of een ander hulpmiddel). Vraag hierom bij het WMO loket. Met een PGB kunt u zelf de zorg regelen die u door ziekte, handicap of ouderdom nodig heeft.
U krijgt dan van uw gemeente een geldbedrag waarmee u zelf de scootmobiel (of ander hulpmiddel) kunt inkopen.

Een scootmobiel (of ander hulpmiddel) via een PGB heeft een aantal voordelen:

  • U kiest zelf de leverancier
  • U kiest zelf model, uitvoering en kleur
  • U kiest zelf voor 3 of 4 wielen
  • U kiest zelf voor uw pech hulp abonnement
  • U kiest zelf voor onderhoud of onderhoudscontract
  • U wordt eigenaar van het voertuig

Natuurlijk heeft uw gemeente daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
Het is daarom verstandig dit met uw gemeente te bespreken omdat het per gemeente zal verschillen.
Heeft u van uw gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) toegezegd gekregen, dan kunnen wij veel voor u betekenen.
Wij bieden een uitgebreid assortiment van nieuwe en eventueel gebruikte scootmobielen en/of hulpmiddelen tegen aantrekkelijke prijzen.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een PGB, dan willen wij van MobiVit u hierbij graag helpen.