MobiVit sponsort de Kuierclub in Aalden


MobiVit sponsort de Kuierclub in Aalden!!!

AALDEN-SCHOONOORD - Woonwijkcentrum De Korenhof te Aalden van de Treant Zorggroep heeft een actieve groep medewerkers en vrijwilligers die zich inspannen om voor alle bewoners een fijn en veilig thuis te creëren.

Een van de activiteiten die voor de bewoners wordt georganiseerd is wandelen. Voor veel ouderen is het niet meer vanzelf sprekend om buiten even een frisse neus te kunnen halen.

Daarom trekt “De Kuierclub” er regelmatig op uit om gezamenlijk te genieten van de mooie omgeving van de Korenhof.

Natuurlijk is wandelen niet voor alle bewoners weggelegd, omdat ze slecht ter been zijn.

Vandaar dat medewerkster Harma Stoffer een verzoek had neergelegd bij hulpmiddelenleverancier MobiVit voor sponsoring. Zij verkopen onder andere rolstoelen en bleken bereid om een nieuwe rolstoel te schenken aan De Kuierclub.

“Wij van MobiVit steunen dit initiatief omdat wij dagelijks zien hoe ouderen ‘vergeten’ worden”, aldus Klaas Schepers van MobiVit. “Wij juichen het dan ook ten zeerste toe dat er vrijwilligers zijn die, zoals hier in Aalden, met de ouderen activiteiten ontplooien”.